Leon de Vries

In westerse muziek vinden harmonieën hun basis in ons westerse toonladdersysteem.

Mijn onderzoek richt zich op het vinden van een nieuw soort van harmonieën in de beeldende kunst.

Een nieuwe muzikale beeldtaal.

Een taal gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten, waarin objecten hun plaats vinden, zoals melodieën hun plaats vinden in de muzikale harmonieën.

Er ontstaat dan een ritmisch netwerk van vormen en kleuren, waarin stilte een belangrijke plaats inneemt en de ervaring van zowel het rationele als het niet rationele gestimuleerd worden.


Leon de Vries

Kunst
Gitaar